Ringstorlek

Alla ringar görs på beställning och är specialutformade efter era val. För att vara säker på ringstorleken råder vi er att följa instruktionerna på bilden nedan och mäta en redan passande rings diameter invärtes. Var noga med att enbart mäta insidans mått och inte utsidans. Utgå sedan ifrån millimetrarna och omvandla dessa till ringstorleken enligt vår tabell för korrekta mått. Exempelvis är ringstorleken 44.0 / 14.0, 14mm i diametern. Alternativt så råder vi er att gå till en juvelerare för att mäta ringstorleken.

ringmått