Varukorg
ENBART KONFLIKTFRIA DIAMANTER, BETALA MED KLARNA

Användarvillkor

ÖVERSIKT

Denna hemsida tillhör Björling Zetterberg. Genomgående på hemsidan syftar orden “vi”, “oss”, “vår” och liknande till Björling Zetterberg. Den information och de tjänster, inklusive köp, som tillhandahålls på hemsidan får används endast under förutsättning att dessa användarvillkor accepteras.

 Vänligen läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du använder vår hemsida.

 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ersätta alla delar av användarvillkoren. Användning av hemsidan ska förstås som acceptans av de användarvillkor som gäller vid tillfället användningstillfället. Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar av användarvillkoren. Du hittar de senast uppdaterade användarvillkoren på den här sidan.

 Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du är myndig. Minderåriga får använda hemsidan efter målsmans godkännande av användarvillkoren och efter att målsman godkänt minderårigs användning av hemsidan.

 Användning av material på vår hemsida eller våra produkter får inte syfta till att begå brott, inklusive men inte begränsat till brott mot upphovsrätten.

 Du får inte överföra mask eller annan kod som kan skada hemsidan.

 Brott mot användarvillkoren, eller mot gällande lag, kan innebära att våra tjänster utan fördröjning upphör att vara tillgängliga för dig. Det kan också betyda polisanmälan och eventuella straffrättsliga konsekvenser. 

 Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra vem som helst tillgång till våra tjänster. Vi är inte ansvariga inför dig eller tredje part för eventuell skada som uppkommit av ändringar på hemsidan, inklusive prisförändringar, och av nekande att låta dig använda våra tjänster.

 Du är införstådd med att din information (dock ej kreditkorts- och bankkortsinforation) eventuellt kan överföras okrypterat över olika nätverk och ändra form för att anpassas till tekniska krav som olika nätverk, plattformar eller apparater förutsätter. Kreditkorts- och bankkortsinformation krypteras alltid.

 Rubriker och underrubriker som används i det här dokumentet finns endast för att underlätta läsningen och ska inte förstås som begränsande för användarvillkoren.

PRISER

Alla transaktioner görs i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Våra priser kan ändras. De priser som gäller hittar du genom att uppdatera vår hemsida.

FRAKT 

Frakt är gratis för alla beställningar inom Sverige. Din beställning levereras vanligtvis inom 4-6 veckor.

Görs beställning till en adress utanför Sverige, men inom EU eller inom EFTA, kostar frakten 149 kr. Din beställning levereras då vanligtvis inom 4-8 veckor.

Görs beställning till en adress utanför EU och utanför EFTA, kostar frakten 199 kr. Din beställning levereras då vanligtvis inom 4-8 veckor.

BETALNING

Betalningar kan göras genom Paypal, Klarna och med bankkort och kreditkort. Betalningar kan dessvärre inte göras med betal- och kreditkorten Diners, och inte heller med Swish. Om du betalar genom Paypal läggs fraktkostnaden på först efter att du har lämnat Paypal och dras direkt från ditt konto.

ÅNGERRÄTT

Vi tillämpar inte returrätt. Alla ringar görs på beställning och är specialutformade efter era val. För att vara säker på ringstorleken råder vi er att gå in under guiden ”ringmått” för instruktioner om hur man mäter storleken själv, eller att gå till en juvelerare för att mäta ringstorleken.

PRODUKTER

Vi anstränger oss för att färger och bilder som visas på hemsidan ska motsvara verkligheten i så hög grad som möjligt. Vi kan dock inte garantera att färgerna som visas på din skärm blir de rätta.

 Vi förbehåller oss rätten att begränsa försäljningen och/eller tillgången på varor och/eller tjänster. Beslut om begränsningar avgörs från fall till fall och kan t.ex. gälla geografiska områden, särskilda jurisdiktioner, allmänt överlag eller om särskilda mönster uppvisas. Alla produktbeskrivningar kan bli föremål för förändringar när som helst. I de jurisdiktioner där en produkt eller tjänst är olaglig gäller inte våra försäljnings- eller tjänsteerbjudanden.

 Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller förvärvat från oss uppfyller dina förväntningar.

RÄTT ATT NEKA BESTÄLLNINGAR

Vi förbehåller oss rätten att neka beställningar om vi bedömer att det är nödvändigt. Det skulle kunna handla om att begränsa eller neka inköp gjord per person, per hushåll, per order, per konto, per bank-/kreditkort eller till samma adress. I händelse av att vi nekar någon beställning försöker vi att informera berörda parter via email, telefon eller brev, givet att vi har tillgång till dessa kontaktuppgifter.

 Du intygar att du lämnar korrekt, uppdaterad och fullständig information till oss i samband med köp eller när du på annat sätt använder vår hemsida. Detta inkluderar kontaktinformation, så att vi kan kontakta dig vid behov. Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt missbruka din personliga information. Vänligen läs vår integritetspolicy för mer information om detta ämne.

TREDJEPARTSVERKTYG

Vi kan tillhandahålla verktyg eller tjänster från tredje part som vi inte kontrollerar eller har inflytande över. Det är möjligt att vi inte stödjer eller håller med om innehåll som görs tillgängliga i dessa sammanhang och vi lämnar inga garantier som gäller tredje part. Inget ansvarsutkrävande ska kunna göras av oss beträffande användande av tredjepartsverktyg eller tredjepartstjänster.

ANVÄNDARES KOMMENTARER, FEEDBACK OCH INSKICKADE MATERIAL

Om du skickar in förslag, idéer eller material till oss, även som del i tävlingar, ger du oss obegränsad rätt att ändra, använda och sprida detta material. Vi är inte skyldiga att kompensera dig för användning av material som du har skickat in. Vi är inte heller skyldiga att svara på kommentarer, feedback och inskickat material.

 Du är själv fullt ansvarig för material som du lägger upp eller skickar in till oss. Du intygar att sådant material inte bryter mot upphovsrätt eller annan lag. Du får inte utge dig för att vara någon annan än den du är. Björling Zetterberg tar inte ansvar för material som är upplagt av användare på vår hemsida.

 Vi kan redigera eller ta bort material som lagts upp av användare på vår hemsida om vi anser att detta material är olagligt, stötande eller på annat sätt olämpligt. Vi är dock inte förpliktigade att redigera eller ta bort denna typ av material.

PERSONLIG INFORMATION

Vårt skydd av din personliga information styrs av vår integritetspolicy.

MISSTAG, FELAKTIGHETER OCH FÖRSUMMELSER

Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella misstag, felaktigheter och försummelser som kan finnas på vår hemsida eller i annan information eller annat material. Detta skulle t.ex. kunna innebära makulering av beställningar även efter att dessa beställningar har gjorts eller uppdatering av prisinformation efter att beställningar har gjorts.

 Datum för uppdatering på någon individuell del av hemsidan betyder inte att hela hemsidan har uppdaterats detta datum.

ANSVARSFRISKRVNING

Vi garanterar inte att de tjänster vi erbjuder är felfria eller sker utan avbrott. Vi gör alltid vårt bästa för att du ska få bästa möjliga service och avser att alltid rätta till eventuella misstag som vi är ansvariga för.

 I inget fall ska Björling Zetterberg, någon del av Björling Zetterberg eller någon ansluten till Björling Zetterberg hållas ansvarig för eventuell skada som uppkommit av din användning av våra produkter och tjänster. Vi ansvarar inte heller för eventuell skada som uppkommit av exempelvis misstag, felaktigheter, försummelser eller för att vår hemsida eller någon del därav tillfälligt eller permanent legat nere. Likaledes ska vi inte hållas ansvariga för eventuell skada som uppkommit till följd av implementering av råd och tips som vi har givit. I de avseenden där det enligt lag inte går att friskriva sig från ansvar ska vår ansvarsskyldighet begränsas till de skyldigheter som lagen föreskriver.

SKILJBARHET

I händelse av att någon del av användarvillkoren förklaras ogiltig enligt lag ska den ogiltigförklarade delen avskiljas från användarvillkoren. Resterande användarvillkor påverkas inte.

 UPPSÄGNING AV DINA TJÄNSTER

Om vi bedömer att du inte har följt någon del av användarvillkoren kan vi utan fördröjning neka dig eller delvis neka dig att använda tjänster som Björling Zetterberg erbjuder.

ÖVERENSKOMMELSEN SOM HELHET

Skulle vi inte genomdriva eller utöva någon del av användarvillkoren ska det inte tolkas som att dessa användarvillkor inte gäller.

Användarvillkoren i detta dokument, andra villkor och riktlinjer som vi har offentliggjort och eventuella separata överenskommelser mellan dig och oss utgör överenskommelsen mellan dig och oss som helhet.

GÄLLANDE LAG

Användarvillkoren liksom överenskommelsen mellan dig och oss som helhet ska förstås och tolkas i enlighet med svensk lag.

ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Du hittar den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera, ändra eller ersätta en eller flera delar av användarvillkoren. Det är ditt ansvar att fortlöpande ta reda på vilka eventuella ändringar som har gjorts, genom att gå in på den här sidan. Om du fortsätter att använda hemsidan efter att ändringar i användarvillkoren har offentliggjorts ska det tolkas som acceptans av ändringarna.

KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren skickas till info@bjorlingzetterberg.se